Az OTTO weboldala cookie-kat (sütiket) használ a böngészés tökéletesítése érdekében. Ha folytatja a böngészést, automatikusan hozzájárul a cookie-k engedélyezéséhez.

Engedélyezemx
Csere-és visszavásárlási lehetőség Vásároljon a nap 24 órájában Fizetés? Csak a csomag átvételekor Ingyenes kiszállítás 25 000 Ft felett

x

fVálaszték

Üdvözöljük az OTTO-nál!

Online vásárlás kényelmesen! Nálunk adatai biztonságban vannak.

 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ >

Az OTTO Central Europe Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 59.), mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) és mint az otto.hu weboldal (továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője az ügyfelei (továbbiakban: Vevő) által megadott adatok kezelését a jelen Adatvédelmi Tájékozatóban (továbbbiakban: Tájékoztató) foglaltak szerint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően végzi.  
 

1. Az Adatkezelő adatai

név: Otto Central Europe Kft.székhely: Róbert Károly krt. 59. H-1134 Budapesttelefon: (06-1) 453-1-453fax: (06-1) 453-1454email: rendeles@otto.hucégjegyzékszám/bíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, 01-09-160524adószám: 10636367-2-41adatkezelési nyilvántartási szám: 00051-0001 Az adatkezelést Adatkezelő belső munkatársai végzik, az adatokat az adatkezelés során kizárólag ők ismerhetik meg. 
 

2. Adatfeldolgozók adatai

Adatkezelő az adatokat a vevők és rendeléseik nyilvántartása és a szerződések teljesítése céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére: webhoszting tevékenység: SECTOR 31 s.r.o.Náměstí Smiřických 29, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
IČ: 26416697, DIČ: CZ26416697 futárszolgálati tevékenység:GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.  Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók belső munkatársai ismerhetik meg. 
 

3. Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelés jogalapja a Vevő hozzájárulása, melyet a Vevő a regisztráció és a megrendelés során, vagy hírlevélre feliratkozás útján a jelen Tájékoztató elfogadásában megnyilvánuló önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatával ad meg.  
 

4. Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelő a Vevővel kötött szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, valamint a Webáruház Vevő általi használata és a Vevő részére általános információk (pl. ÁSZF módosítás) eljuttatása céljából kezelheti a Vevő azonosításához szükséges, a Vevő által a regisztráció során megadott természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, email címet és telefonszámot.

Ezen adatok kezelése az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez technikailag elengedhetetlenül szükséges. Az Adatkezelő a Vevő külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén az adatkezelést a Vevő részére reklámküldemények, ajánlatok küldése céljából is végzi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései szerint. A Vevő a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Adatkezelő 1. pontban rögzített elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére az Adatkezelő a továbbiakban reklámküldeményt küldjön. 

A Vevő az adatait a regisztráció során vagy hírlevélre feliratkozáskor adja meg, és azokat Adatkezelő ettől kezdődően a regisztráció törléséig, illetve a hírlevélről leiratkozásig kezeli. Az adatok törlése, illetve leiratkozás a jelen Tájékoztatóban írtak szerint a Vevő kérésére bármikor megtörténhet. A számviteli előírások alapján Adatkezelő a számviteli bizonylatokat és így a nyilvántartás alapjául szolgáló adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján nyolc évig köteles megőrizni. 
 

5. Adatbiztonság

Adatkezelő az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 

6. A kezelt személyes adatok köre

A regisztráció során a Vevőnek az alábbi adatait kell kötelezően megadnia:

nem
vezetéknév
keresztnév
utca/házszám
postai irányítószám/város
telefonszám
email cím
jelszó

 Önkéntesen megadható adat a születési dátum. A Vevő a regisztráció elküldésével akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a Webáruházban nem regisztrálhat, tekintettel arra, hogy az Infotv. 6. § (3) bekezdése alapján adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.  
 

7. Webáruház használatából eredően kezelt adatok

 Sütik használataA Webáruház látogatása során a Vevő számítógépére kerülnek elmentésre szövegformátumú fájlok (továbbiakban: Sütik). Az Adatkezelő főként az ún. Session-Cookies sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek segítségével lehet megjeleníteni a kosár tartalmát bármilyen oldal nézegetése közben, itt olvashatja el a Vevő, mennyi árut tett eddig kosarába és mi ezek aktuális együttes ára. Ezek a szövegformátumú fájlok személyes adatokat nem tartalmaznak. Ezenkívül az Adatkezelő használ olyak sütiket is, melyek több látogatás során használatosak. Ezek a sütik sem tartalmaznak címadatokat (mint például a Vevő nevét, email címét, stb.) vagy más személyes adatokat, kizárólag az alábbi adatokat: 

A Vevő IP címe;

 Főleg ezek a Sütik biztosítják azt, hogy az Adatkezelő Webáruházának ajánlata barátságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Ezeknek a fájloknak köszönhetően lehetséges például, hogy a honlapon megjelenjenek azok az információk, melyek külön a Vevő érdekeinek felelnek meg. Egyetlen cél az, hogy az ajánlat a lehető legjobban alkalmazkodjon a Vevő igényeihez és a böngészés a lehető legkényelmesebb legyen. A Vevő személyének azonosítása ezen Sütikkel nem lehetséges. 

Természetesen a böngésző beállítható úgy is, hogy több látogatás alatt használt Sütiket a merevlemezre ne mentse el, azonban csak a sütik használatával használhatja ki és élvezheti teljes mértékben a Vevő a Webáruház egyes funkcióit. Például ha árut helyez a kosárba, a szerver elolvassa a süti kódját és ezzel megjegyzi, hogy az áru a Vevő kosarába tartozik. Ha a Vevő vásárlás céljából látogatott Webáruház után más honlapokat látogat meg és utána visszatér a vásárláshoz, a kosarában benne marad mindaz, amit korábban beletett. Ez a szolgáltatás például csak a sütik használatának engedélyezésével lehetséges.Ezért Adatkezelő javasolja, hogy a Sütiket a Vevő hagyja bekapcsolva. 

A Sütik megtekintése és törlése általában a webböngésző beállítások funcikóját választva bármikor lehetséges, erről további információt a webböngésző “Súgó” funkciójából kaphat. 

eTracker használata Azért, hogy weboldalainkat ügyfeleink elvárásaihoz tudjuk igazítani, az e-tracker GmbH (www.etracker.com) webkövető rendszerét alkalmazzuk, amellyel az adatok gyűjtése és tárolása marketing és optimalizáció céljára történik. Ezeket az adatokat álnév alatt futó használói profilok készítésére használjuk. Az érintett személy által külön erre vonatkozó hozzájárulása nélkül a gyűjtött adatok nem lesznek alkalmasak arra, hogy a weboldal látogatóját egyénileg azonosíthassa, és nem lesznek összekötve az álnév viselőjének személyes adataival sem. Ezzel összefüggésben az Ön IP-címe rövidítve kerül feldolgozásra és tárolásra. Önnek jogában áll bármikor tiltakozni az adatok gyűjtése és tárolása ellen jövőbeni hatállyal a következő linken: http://www.etracker.de/privacy?et=wsxFhx  

Google Analytics használata Oldalunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap Ön által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban az Ön IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Ön által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Ön böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását Ön megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával. Továbbá, a süti által készített, az Ön weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és földolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

Google AdWords remarketing Az oldalunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein.A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) 


8. Vevői jogok és jogérvényesítés 

A Vevő kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az tájékoztatást nyújtson személyes adatai kezeléséről, személyes adatait helyesbítse, valamint adatait törölje vagy zárolja. A Vevő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. 

A Vevő kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Vevő általa kezelt, illetve az általa vagy az  Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Vevő személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül – tiltakozás esetében 15 napon belül –, a Vevő erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást. 

A Vevő adatairól tájékoztatást vagy azok helyesbítését, törlését/zárolását az Adatkezelő alábbi elérhetőségein kérhet, valamint ezen elérhetőségeken tiltakozhat adatának kezelése ellen:Otto Vevőszolgálatcím: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.email: rendeles@otto.hutelefon: (06-1) 453-1-453 

Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panasza, illetve jogainak sérelme esetén a Vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK >

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) érvényesek az Otto Central Europe Kft. (továbbiakban: OTTO) által üzemeltetett otto.hu weboldalon (továbbiakban: Webáruház) keresztül a vásárló (továbbiakban: Vevő) által történő regisztráció vagy bármely megrendelés esetén.

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét,hogy készleten lévő termékek esetén a szállítási határidőnk: 10-15 nap

Otto Central Europe Kft.
levelezési cím: Budapest 1320
email: rendeles@otto.hu
cégjegyzékszám/bíróság:

Fővárosi Bíróság Cégbírósága, 01-09-160524  

e-mail:rendeles@otto.hu
www: www.otto.hu
Telefon: (06-1) 453-1-453
 
Ezen a telefonszámon hétköznap 8–20, szombaton 8–15 óra között nemcsak rendelhet, hanem megrendelésével kapcsolatos minden kérdésére is készséggel válaszolunk.
Fax: (06-1) 453-1454
Faxon a nap bármely órájában rendelhet.
 

adószám: 10636367-2-41
adatkezelési nyilvántartási szám: 00051-0001
Szállítási határidő: Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy készleten lévő termékek esetén a szállítási határidőnk: 10-15 nap
 

Regisztráció

Az OTTO a Webáruházon keresztül megrendelést csak regisztrált vevőktől fogad el, a regisztrációhoz szükséges, hogy a Vevő a regisztráció során az OTTO által kért valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A regisztráció során a Webáruház figyelmeztető üzenetben tájékoztatja a Vevőt, ha adatait hiányosan adta meg, és a sikeres regisztrációhoz helyesbítés szükséges.

Az OTTO-t a regisztráció vagy megrendelés során a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért felelősség nem terheli. Regisztrálni lehetséges a megrendelési folyamat során, vagy a vásárlást megelőzően a Webáruház felső fejléc sorában található “Regisztráció” menüpontot választva az adatlap kitöltésével.

A regisztrációval a Vevő az ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.A regisztrációval egyidejűleg a Vevő hozzájárulhat ahhoz, hogy részére az OTTO email-ben, SMS-ben, vagy postai úton ajánlatokat, reklámküldeményeket küldjön.Az OTTO Webáruházában kizárólag 16. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak, a regisztrációval a Vevő akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 

 

Megrendelés

A Vevő a megrendelését a Webáruházban a megvásárolni kívánt termék kosárba helyezésével, belépés vagy regisztráció után, a fizetési mód kiválasztását követően a “megrendelés elküldése” gomb használatával tudja leadni. A “megrendelés elküldése”-vel a Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik az OTTO felé. A megrendelés során a Vevő a rendelésre vonatkozó adatokat bármikor javítani tudja, pl. a kosárban a mennyiség változtatásával, termékek hozzáadásával vagy törlésével stb.

Technikai okok miatt a regisztráció során megadott szállítási cím módosítására nincs lehetőség.  Ha a Vevő a regisztráció során megadott címtől eltérő címre szeretné a szállítást, ezt  az OTTO ügyfélszolgálatán (Róbert Károly krt. 59. H-1134 Budapest (06-1) 453-1-453)kell egyedileg kérnie.A megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül az OTTO a Webáruház által generált automatikus email üzenetben visszaigazolja a Vevőnek a szerződési jognyilaktozatának beérkezését. Ez a visszaigazoló email üzenet kizárólag a megrendelés OTTO-hoz történt beérkezését és sikeres rögzítését nyugtázza. Előfordulhat, hogy az OTTO – a megrendelés visszaigazolása ellenére – a megrendelt terméket készlethiány miatt vagy más okból csak később tudja szállítani, vagy egyáltalán nem tudja szállítani.

Az OTTO nem vállal felelősséget a késedelmes vagy elmaradó szállítás miatt esetlegesen felmerülő semmilyen kárért. Az egyes termékek lényeges tulajdonságait és árát a termékek terméklapjai tartalmazzák. A Webáruházban feltüntetett árak minden esetben magyar forintban vannak megadva és tartalmazzák az ÁFÁ-t. Az OTTO az árváltoztatás jogát fenntartja, azonban ez nem érinti a már visszaigazolt megrendeléseket melyekre a visszaigazolásban rögzített ár vonatkozik.Az OTTO mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházban a mindenkori helyes adatok kerüljenek feltüntetésre. Amennyiben ennek ellenére téves adat, hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az OTTO nem köteles a terméket a tévesen feltüntetett áron szállítani. Az OTTO nem felelős a Webáruházban közzétett árazási vagy egyéb hibákért és az ezekből esetlegesen eredő bármilyen kárért és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére, azok teljesítésének megtagadására. 

Az Otto Central Europe Kft. saját raktári készlettel nem rendelkezik, hanem az Otto anyavállalat központi raktárainak készleteiből szolgálja ki a vevőket. A honlapon és back office rendszerekben található szállítási információk a konszernraktárak információi alapján kerülnek megjelenítésre. A konszernraktárakból az Otto csoport valamennyi európai vállalata kiszolgálásra kerül a leadott rendelések felsolozása szerinti sorrendben. Kis készletű tételek esetében (ez maximum 5-10 db-ot jelent)  előfordulhat, hogy az Otto Central Europe által leadott raktári rendelést a konszernraktár már nem tudja teljesíteni, mivel más konszerncégek előbb beérkezett rendelései elvitték a készletet, ezért előfordulhat, hogy bár megrendelhetőként szerepelt a honlapunkon, nem tudjuk kiszállítani a terméket. Ebben az esetben honlapunkról automatikusan levételre kerül az adott áru.

 

Amennyiben a központi beszerzés számít még beérkező raktári készletre, a készletinformáció továbbra is később szállítható állapoton marad.Szállítási információk, a szállítás díja

Házhozszállítás GLS futárszolgálattal

A Webáruházban megrendelt termékeket az OTTO logisztikai partnere, a GLS Futárszolgálat (továbbiakban: GLS) szállítja házhoz munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban. A kézbesítés várható időpontjáról (három óra időintervallum pontossággal) a futárszolgálat e-mail-ben értesíti a Vevőt a kiszállítás napján a reggeli órákban. Ha a csomag várható érkezése a Vevő számára nem megfelelő, akkor a továbbiakban a futárszolgálattal tud újabb időpontot egyeztetni a GLS ügyfélszolgálati telefonszámán: (+36 1) 802 0265, e-mailben az info@gls-hungary.com email címen, vagy a GLS webportálján keresztül a csomagszámra történő hivatkozással. Amennyiben a csomag kézbesítése akadályba ütközik, a futár a megadott címen hagyott értesítő nyomtatványon tájékoztat az első kézbesítési kísérletről.

Az első kézbesítési kísérlet meghiúsulása esetén a második és harmadik kézbesítési kísérlet díjmentes. Az értesítő nyomtatványon szerepel a futár telefonszáma, a GLS központi ügyfélszolgálat telefonszáma, e-mail címe, melyen egyeztethető egy újabb helyszín és időpont, ahol az átadás-átvétel lebonyolítható.  A GLS csapata nagyon rugalmas, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Vevőhöz a küldmény garantáltan eljusson a lehető leghamarabb. Azonban a GLS munkatársai címről címre haladva érkeznek el a címzetthez, ezért nem kérhető, hogy a futár érkezés előtt telefonáljon, vagy külön egyeztessen a Vevővel, emiatt célszerű olyan címet megadni, ahol a Vevő (vagy családtagja, munkatársa, ismerőse) napközben elérhető. 

Csomagpontban való személyes átvétel:

Ha az első kézbesítés meghiúsul, A GLS-től kérhető a csomag CsomagPontba történő szállítása. A megrendelt áru CsomagPontba történő megérkezésekor email-ben a GLS értesítést küld a Vevőnek, melyet követően csomagját azonnal átveheti. Az értesítést követően nyitvatartási időben a csomag 4 munkanapon keresztül átvehető, ennek lejárta után a csomagot külön jelzés nélkül a GLS visszaszállítja az OTTO részére.A csomagpontban való átvételről bővebb információ itt található: www.csomag.hu Átvétel megtagadása esetén a GLS nem végez második kézbesítési kísérletet, a csomagot visszaküldi az OTTO részére. 

Küldemény nyomon követése:

A csomagszám ismeretében a Vevő nyomon követheti csomagját a www.gls-hungary.com weboldalon.Ha a Vevő érdeklődni szeretne a csomag státusza vagy a szállítás pontos időpontja iránt erre lehetősége van munkanapokon 7.00 – 20.00 óra között a GLS vevőszolgálati számán: (+36 1) 802 0265. 

Csomagátvétel

A Csomag megérkezésekor kérjük, minden esetben ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét! Sérült csomagot ne vegyen át a futártól vagy ragaszkodjon a jegyzőkönyv felvételéhez!Ha a csomag sérült és nincs hozzá mellékelve sérülésről szóló kárfelvételi jegyzőkönyv, kérjük, ne vegye át a csomagot. Hiányos csomag esetén küldje el az OTTO címére a jegyzőkönyvet, és az OTTO pótolja a hiányzó árucikket. Az esetleges további reklamációk érvényesítése érdekében kérjük, őrizze meg a csomag kifizetését igazoló bizonylatot.

Szállítási határidő: 10-15 nap; nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy egyes termékekből hiány keletkezik, s így a megrendelt árucikkeket az OTTO csak több csomagban tudja elküldeni. A csomagban mellékelt számlán, esetleg levélben közöljük a hiányzó termékekre vonatkozó szállítási információt. A házhozszállítás díja:25 000 Ft feletti rendelés esetén a házhozszállítás ingyenes. A házhozszállítás díja, amennyiben a rendelés értéke a 25 000 Ft-ot nem haladja meg:

990 Ft előre utalás vagy a Webáruházban történő bankkártyás fizetés esetén;
1190 Ft utánvételes fizetés esetén.

A rendelés értékének megállapítása során kedvezmény igénybevétele esetén a tényleges, már a kedvezménnyel csökkentett vásárlási értéket vesszük figyelembe. Az ugyanazon Vevő által egy napon, de külön megrendelésben leadott rendeléseket az OTTO külön kezeli és szállítja házhoz, ezért azok tekintetében a szállítási díj külön, megrendelésenként fizetendő. Abban az esetben, ha a Vevő az OTTO Vevőszolgálatánál a (06-1) 453-1-453 telefonszámon külön kéri, hogy rendeléseit egyben kezeljék, az OTTO lehetőség szerint teljesíti a Vevő erre irányuló kérését. 

Fizetési információk, lehetőségek

A Webáruházban banki előreutalásos, bankkártyás vagy utánvétes fizetésre van lehetőség, mely lehtőségek közül a Vevő a megrendelési folyamat során választhat. A házhozszállítás díja a választott fizetési módtól is függ, a díj a megrendelési folyamatban a Vevő számára feltüntetésre kerül. A vásárlási utalványokat és a nyereményből származó beépített kedvezményeket csak az utánvétes fizetési mód választásával lehet felhasználni.  Fizetés előre utalással Az előre utalásos fizetési mód technikai okok miatt csak abban az esetben választható, ha a Vevő a saját nevére szóló számlaszámról tud utalni! Kérjük választásakor ezt vegye figyelembe.

Ha a Vevő a banki előre utalásos fizetési módot választja, akkor az OTTO a megrendelést visszaigazoló email-ben megadja az átutaláshoz szükséges információkat. A Vevő ezután elutalja a visszaigazoló email-ben rögzített fizetendő összeget (megrendelt termékek értéke + szállítási díj) az OTTO bankszámlájára és amint ez megérkezik, a rendelés aktív státuszba kerül (erről a Vevő külön értesítést kap email útján). Ezt követően az OTTO eljuttatja a Vevőhöz a csomagot. Az OTTO által vállalt szállítási határidő a fizetendő összegnek az OTTO bankszámláján történő jóváírásától számítódik.  Kérjük, hogy az átutalással feltétlenül várja meg a megrendelés visszaigazolását, és figyelmesen töltse ki az utalás közlemény rovatát a visszaigazoló e-mailben leírtak alapján! A csomagolási és szállítási költség előre utalás esetén: 990,00 Ft. 

Fizetés bankkártyával

A Webáruházban a Vevő online, Visa vagy Mastercard bankkártyával is fizethet. Ennek a fizetési módnak az igénybe vételéhez a megrendelési folyamat során a „bankkártya” lehetőséget kell választani, majd a Vevő a pénztárból átirányításra kerül a pénzügyi művelet feldolgozását végző EOS Payment oldalára ahol a fizetés történik, melynek során a bankkártyát kibocsátó társaság, a kártyaszám és az érvényesség dátuma mellett a bankkártya ellenőrző kódjának megadása szükséges. Az ellenőrző kód a bankkártya hátoldalán található 3 jegyű szám, amely az internetes fizetés biztonságosságát szolgálja. A legmodernebb kódolási technikák, mint pl. a Secure Socket Layer (SSL) és a 3D-Secure-eljárás az interneten is a lehető legnagyobb biztonságot kínálják a fizetésre.  A bankkártyás vásárlási lehetőség a teljes OTTO kínálatra vonatkozik. Az OTTO a fizetendő összeggel csak az áru kiszállításakor terheli meg a Vevő által használt bankkártyát, azonban az összeg már a megrendeléskor zárolásra kerül. Bankkártyás fizetés esetén a szállítási költség: 990,00 Ft 

Banki előreutalásos illetve bankkártyás fizetési mód választása esetén a tartósan fennmaradó készlethiány miatt kifogyott termékek rendelési értékét, illetve az esetlegesen visszaküldött termékek értékét a Vevő által a fizetéshez használt bankszámlára lehetőség szerint a legrövidebb időn belül jóváírjuk (az elállási jogról szóló rendelkezések figyelembe vételével). A bankkártyás és a banki előre utalással történő fizetés választása esetén a leadott rendelésekben az OTTO utólag nem tud módosítani!  

A bankkártya rendszer sajátosságából adódóan amennyiben egy rendelés több tételt tartalmaz és csak résszálítás lehetséges, úgy a rendelés teljes összegének feloldása megtörténik és csak a kiszállított tétel könyvelése történik meg. Ebben az esetben újra nem foglal a rendszer, hanem 30 nap után automatikusan feloldódik a foglalás. A még nem teljesített tétel ellenértékenek foglalás feloldására az Otto Central Europe Kft-nek nincsen lehetősége manuálisan, sem a bankkártya kezelő rendszerhez benyújtott kéréssel, mivel a bankkártya kezelő rendszer csak a teljes foglalt összeg feloldását engedi meg ilyen módon.  

Fizetés utánvéttel

Ha a Vevő az utánvétes fizetési módot választja, akkor az OTTO a csomagot utánvétes ajánlott küldeményként küldi el a Vevő által megadott címe. A Vevő a csomag átvételekor fizeti ki a fizetendő összeget (megrendelt termékek értéke + szállítási díj) a futárnak. A csomagolási és szállítási költség utánvétes fizetési mód választásánál 1190 Ft. Csere- és visszavásárlási lehetőség, elállási jog

Az OTTO-tól nyugodtan rendelhet! Cégünk minden termékére teljes körű csere - és visszavásárlási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:  Elállási jogAmennyiben az OTTO által küldött termék nem nyerné el a Vevő tetszését vagy bármely más okból így dönt, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevőnek a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha a Vevő elállási jogával élni kíván köteles az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni az OTTO-hoz email üzenetben a rendeles@otto.hu email címre, vagy postai úton az Otto Central Europe Kft. Budapest 1320. postafiók címre.  Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő Vevők által gyakorolható, tehát azon személyek által, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természtes személyek. Gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog a vonatkozó jogszabályok alapján nem illeti meg. Ha a Vevő eláll a vásárlási szándékától (a szerződéstől), az OTTO haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az OTTO által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.) A visszatérítést az OTTO mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. Az OTTO utánvétes rendelés esetén postai úton – a Vevő megrendelésében rögzített névre és címre – küldi vissza a visszafizetendő összeget, bankkártyás fizetés esetén arra a bankszámlára utalja vissza, amelyről kifizetésre került a termék. Előre utalásos fizetés esetén pedig az OTTO kizárólag csak arra a bankszámlaszámra tudja visszautalni az összeget, amely számláról a Vevő legelőször teljesített fizetést a Webáruházban.  A Vevő köteles az OTTO számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.A Vevő köteles az árut normál belföldi csomagként, saját költségén visszajuttatni az alábbi címre: OTTO Central Europe Kft, 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. (utánvétes, illetve portós csomagot az OTTOnak nem áll módjában átvenni).A Vevő lehetőség szerint a terméket a címkével ellátott eredeti csomagolással juttassa vissza az OTTO részére, azon jelölve a visszaküldés okát, hogy ezzel is meggyorsítsa a visszavételezés folyamatát. A könnyebb visszaküldés érdekében  a számlán mellékelt matrica használandó. A visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt, kivéve a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot (mint például: felpróbálás, a termék átnézése). Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, kárért és költségért – tehát amennyiben a visszaküldött áru megrongált vagy olyan használat nyomait fedezni fel rajta, mely az általános elvárhatóság határán túl van – a Vevő felel. Ebben az esetben az OTTO a Vevőre háríthatja a rongálásból vagy az áru használatából eredő értékcsökkenést, kárt és költséget, mely összeg a Vevőnek visszafizetendő összegből levonható.  Amennyiben a Vevő rendelési összeghez kötött kedvezményt vesz igénybe, a termék visszaküldésénél annak értékéből a kedvezmény százalékos arányban visszavonásra kerül, tehát a kedvezménnyel csökkentett érték kerül visszatérítésre.

Az esetlegesen bármilyen okból nem megfelelő és visszaküldött termékek árát az áru beérkezését követően14 napon belül minden esetben visszatérítjük. Az áru cseréjére nincs lehetőség. Amennyiben mégis „csere” jellegűmegrendelést (pl. méretproblémák miatt) szeretne eszközölni, akkor a Webáruházban a rendelési folyamat soránaz eredeti számlaszám megadásával megteheti azt. Ebben az esetben új rendelése is az eredetileg kapottkedvezményekkel kerül kiküldésre, de ezt újra ki kell fizetnie.


Szavatosság, jótállás

KellékszavatosságA Vevő az OTTO hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályai szerint közvetlenül az OTTOval szemben.A Vevő a kellékszavatosság érvényesítése körében válsztása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az OTTO számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az OTTO költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az OTTO adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Vevő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő a számla bemutatásával igazolja, hogy a terméket az OTTOtól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. TermékszavatosságA termék (ingó dolog) hibája esetén a Vevő - választása szerint - az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.A gyártó, forgalmazó (OTTO) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.A gyártónak, forgalmazónak (OTTOnak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesítheti. JótállásHibás teljesítés esetén az OTTO a 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet alapján jótállásra köteles a jogszabály 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában.A jótállásból eredő jogait a Vevő a fogyasztási cikk részére történő átadásától kezdődő 1 éves időtartamon belül gyakorolhatja.Az OTTO jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.A jótállási igény a jótállási jeggyel, valamint a csomagban kapott számlával érvényesíthető. A jótállásra vonatkozó részletes információkat az adott termékre vonatkozó jótállási jegy tartalmazza.A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszaatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A vásárlást követő 3 munkanapon belüli meghibásodás miatt felmerülő csereigényt az OTTO a tartós fogyasztási cikk cseréjével teljesíti. A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a Kellékszavatosság és a Termékszavatosság pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. A szavatossági és jótállási igények intézéseAz OTTO a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényekkel kapcsolatban a 19/2014. (IV.19.) NGM rendeletben foglaltak szerint jár el, melynek értelmében az igényről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzítia) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,d) a hiba bejelentésének időpontját,e) a hiba leírását,f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbág) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. Ha az OTTO a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Vevő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.A jegyzőkönyv tájékoztatást tartalmaz arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Vevő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.Ha az OTTO a Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vevőt.A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak. 


Panaszkezelés, jogorvoslat, felügyeleti szervek

Panasszal, szavatossági vagy jótállási igénnyel kapcsolatban az OTTO Vevőszolgálata áll a Vevők rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: Otto Vevőszolgálat1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59., telefon: (06-1) 453-1-453, fax: (06-1) 453-1-454. A Vevő a fenti elérhetőségek egyikén jelentheti be igényét, melyet az OTTO a lehető legrövidebb időn belül elbírál. A Vevő jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy az OTTO székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Békéltető Testülethez, továbbá követelését bírósági úton is érvényesítheti. Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz mint fogyasztóvédelmi hatósághoz. A járási hivatalok elérhetőségeit itt találja.

Online vitarendezés

Az online vásárolt termékkel kapcsolatban felmerült panasza esetén az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformon keresztül kezdeményezheti vitás ügyének bírósági úton kívüli rendezését.Az online vitarendezési platformon az űrlap kitöltésével nyújthatja be panaszát. Az űrlaphoz célszerű csatolni minden dokumentumot, mely panaszát alátámasztja. Ha az eljárással kapcsolatban kérdése van, az online vitarendezési kapcsolattartó ponthoz fordulhat:Budapesti Békéltető Testület1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.E-mail cím: onlinevita@bkik.huFax: 06 (1) 488 21 86Telefon: 06 (1) 488 20 33Vegyes rendelkezések

Az akciós termékeket az OTTO kizárólag interneten vagy telefonon történő megrendelés útján értékesíti, postai úton akciós terméket megrendeli nem lehet. Az OTTO csak a háztartásban általában használatos mennyiségre vonatkozó megrendeléseket teljesíti. A Webáruházban megjelenített valamennyi tartalom (termékleírás, szöveg, kép, grafika stb.) szellemi alkotásnak minősül, így szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jog jogosultja az OTTO. Bármely tartalom engedély nélküli másolása, sokszororítása vagy egyéb módon történő felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül, így az tilos. Az OTTO kizárja a felelősségét a Webáruház használói által kifejtett bármely magatartásért, vagy a Webáruház használata során felmerülő bármely kárért. A Webáruház használója saját magatartásáért teljes mértékben és kizárólagosan felelősséget vállal. Az OTTO és a Vevő között létrejött valamennyi szerződés nyelve a magyar. Az OTTO tagja a Magyar Áruküldők Egyesületének és a Direkt és Interaktív Marketing Szövetségnek így ezek etikai kódexét magára nézve kötelezőnek ismeri el (http://arukuldok.hu/application/files/5414/1311/1452/mae_etikai_kodex.pdf és http://dimsz.hu/index.php?action=kodex). Az OTTO fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései irányadók.


Általános szerződési feltételek >
 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) érvényesek az Otto Central Europe Kft. (továbbiakban: OTTO) által üzemeltetett otto.hu weboldalon (továbbiakban: Webáruház) keresztül a vásárló (továbbiakban: Vevő) által történő regisztráció vagy bármely megrendelés esetén.
 
Otto Central Europe Kft.
levelezési cím: Budapest 1320
email: rendeles@otto.hu
cégjegyzékszám/bíróság:

Fővárosi Bíróság Cégbírósága, 01-09-160524  

e-mail:rendeles@otto.hu
www: www.otto.hu
Telefon: (06-1) 453-1-453
 
Ezen a telefonszámon hétköznap 8–20, szombaton 8–15 óra között nemcsak rendelhet, hanem megrendelésével kapcsolatos minden kérdésére is készséggel válaszolunk.
Fax: (06-1) 453-1454
Faxon a nap bármely órájában rendelhet.

adószám: 10636367-2-41
adatkezelési nyilvántartási szám: 00051-0001
 
 

 

Szállítási határidő: Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy készleten lévő termékek esetén a szállítási határidőnk: 10-15 nap.

Regisztráció

Az OTTO a Webáruházon keresztül megrendelést csak regisztrált vevőktől fogad el, a regisztrációhoz szükséges, hogy a Vevő a regisztráció során az OTTO által kért valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A regisztráció során a Webáruház figyelmeztető üzenetben tájékoztatja a Vevőt, ha adatait hiányosan adta meg, és a sikeres regisztrációhoz helyesbítés szükséges.Az OTTO-t a regisztráció vagy megrendelés során a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért felelősség nem terheli.Regisztrálni lehetséges a megrendelési folyamat során, vagy a vásárlást megelőzően a Webáruház felső fejléc sorában található “Regisztráció” menüpontot választva az adatlap kitöltésével. A regisztrációval a Vevő az ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.A regisztrációval egyidejűleg a Vevő hozzájárulhat ahhoz, hogy részére az OTTO email-ben, SMS-ben, vagy postai úton ajánlatokat, reklámküldeményeket küldjön.Az OTTO Webáruházában kizárólag 16. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak, a regisztrációval a Vevő akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 

 

Megrendelés

A Vevő a megrendelését a Webáruházban a megvásárolni kívánt termék kosárba helyezésével, belépés vagy regisztráció után, a fizetési mód kiválasztását követően a “megrendelés elküldése” gomb használatával tudja leadni. A “megrendelés elküldése”-vel a Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik az OTTO felé. A megrendelés során a Vevő a rendelésre vonatkozó adatokat bármikor javítani tudja, pl. a kosárban a mennyiség változtatásával, termékek hozzáadásával vagy törlésével stb.Technikai okok miatt a regisztráció során megadott szállítási cím módosítására nincs lehetőség.  Ha a Vevő a regisztráció során megadott címtől eltérő címre szeretné a szállítást, ezt  az OTTO ügyfélszolgálatán (Róbert Károly krt. 59. H-1134 Budapest (06-1) 453-1-453)kell egyedileg kérnie.A megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül az OTTO a Webáruház által generált automatikus email üzenetben visszaigazolja a Vevőnek a szerződési jognyilaktozatának beérkezését. Ez a visszaigazoló email üzenet kizárólag a megrendelés OTTO-hoz történt beérkezését és sikeres rögzítését nyugtázza. Előfordulhat, hogy az OTTO – a megrendelés visszaigazolása ellenére – a megrendelt terméket készlethiány miatt vagy más okból csak később tudja szállítani, vagy egyáltalán nem tudja szállítani. Az OTTO nem vállal felelősséget a késedelmes vagy elmaradó szállítás miatt esetlegesen felmerülő semmilyen kárért. Az egyes termékek lényeges tulajdonságait és árát a termékek terméklapjai tartalmazzák. A Webáruházban feltüntetett árak minden esetben magyar forintban vannak megadva és tartalmazzák az ÁFÁ-t. Az OTTO az árváltoztatás jogát fenntartja, azonban ez nem érinti a már visszaigazolt megrendeléseket melyekre a visszaigazolásban rögzített ár vonatkozik.Az OTTO mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházban a mindenkori helyes adatok kerüljenek feltüntetésre. Amennyiben ennek ellenére téves adat, hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az OTTO nem köteles a terméket a tévesen feltüntetett áron szállítani. Az OTTO nem felelős a Webáruházban közzétett árazási vagy egyéb hibákért és az ezekből esetlegesen eredő bármilyen kárért és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére, azok teljesítésének megtagadására. Szállítási információk, a szállítás díja

Házhozszállítás GLS futárszolgálattalA Webáruházban megrendelt termékeket az OTTO logisztikai partnere, a GLS Futárszolgálat (továbbiakban: GLS) szállítja házhoz munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban. A kézbesítés várható időpontjáról (három óra időintervallum pontossággal) a futárszolgálat e-mail-ben értesíti a Vevőt a kiszállítás napján a reggeli órákban. Ha a csomag várható érkezése a Vevő számára nem megfelelő, akkor a továbbiakban a futárszolgálattal tud újabb időpontot egyeztetni a GLS ügyfélszolgálati telefonszámán: (+36 1) 802 0265, e-mailben az info@gls-hungary.com email címen, vagy a GLS webportálján keresztül a csomagszámra történő hivatkozással. Amennyiben a csomag kézbesítése akadályba ütközik, a futár a megadott címen hagyott értesítő nyomtatványon tájékoztat az első kézbesítési kísérletről. Az első kézbesítési kísérlet meghiúsulása esetén a második és harmadik kézbesítési kísérlet díjmentes. Az értesítő nyomtatványon szerepel a futár telefonszáma, a GLS központi ügyfélszolgálat telefonszáma, e-mail címe, melyen egyeztethető egy újabb helyszín és időpont, ahol az átadás-átvétel lebonyolítható.  A GLS csapata nagyon rugalmas, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Vevőhöz a küldmény garantáltan eljusson a lehető leghamarabb. Azonban a GLS munkatársai címről címre haladva érkeznek el a címzetthez, ezért nem kérhető, hogy a futár érkezés előtt telefonáljon, vagy külön egyeztessen a Vevővel, emiatt célszerű olyan címet megadni, ahol a Vevő (vagy családtagja, munkatársa, ismerőse) napközben elérhető. Csomagpontban való személyes átvétel:Ha az első kézbesítés meghiúsul, A GLS-től kérhető a csomag CsomagPontba történő szállítása. A megrendelt áru CsomagPontba történő megérkezésekor email-ben a GLS értesítést küld a Vevőnek, melyet követően csomagját azonnal átveheti. Az értesítést követően nyitvatartási időben a csomag 4 munkanapon keresztül átvehető, ennek lejárta után a csomagot külön jelzés nélkül a GLS visszaszállítja az OTTO részére.A csomagpontban való átvételről bővebb információ itt található: www.csomag.hu Átvétel megtagadása esetén a GLS nem végez második kézbesítési kísérletet, a csomagot visszaküldi az OTTO részére. Küldemény nyomon követése:A csomagszám ismeretében a Vevő nyomon követheti csomagját a www.gls-hungary.com weboldalon.Ha a Vevő érdeklődni szeretne a csomag státusza vagy a szállítás pontos időpontja iránt erre lehetősége van munkanapokon 7.00 – 20.00 óra között a GLS vevőszolgálati számán: (+36 1) 802 0265. CsomagátvételA Csomag megérkezésekor kérjük, minden esetben ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét! Sérült csomagot ne vegyen át a futártól vagy ragaszkodjon a jegyzőkönyv felvételéhez!Ha a csomag sérült és nincs hozzá mellékelve sérülésről szóló kárfelvételi jegyzőkönyv, kérjük, ne vegye át a csomagot. Hiányos csomag esetén küldje el az OTTO címére a jegyzőkönyvet, és az OTTO pótolja a hiányzó árucikket. Az esetleges további reklamációk érvényesítése érdekében kérjük, őrizze meg a csomag kifizetését igazoló bizonylatot. A házhozszállítás határidejeSzállítási határidő: 10-15 nap; nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy egyes termékekből hiány keletkezik, s így a megrendelt árucikkeket az OTTO csak több csomagban tudja elküldeni. A csomagban mellékelt számlán, esetleg levélben közöljük a hiányzó termékekre vonatkozó szállítási információt. A házhozszállítás díja:25 000 Ft feletti rendelés esetén a házhozszállítás ingyenes. A házhozszállítás díja, amennyiben a rendelés értéke a 25 000 Ft-ot nem haladja meg:

990 Ft előre utalás vagy a Webáruházban történő bankkártyás fizetés esetén;
1190 Ft utánvételes fizetés esetén.

A rendelés értékének megállapítása során kedvezmény igénybevétele esetén a tényleges, már a kedvezménnyel csökkentett vásárlási értéket vesszük figyelembe. Az ugyanazon Vevő által egy napon, de külön megrendelésben leadott rendeléseket az OTTO külön kezeli és szállítja házhoz, ezért azok tekintetében a szállítási díj külön, megrendelésenként fizetendő. Abban az esetben, ha a Vevő az OTTO Vevőszolgálatánál a (06-1) 453-1-453 telefonszámon külön kéri, hogy rendeléseit egyben kezeljék, az OTTO lehetőség szerint teljesíti a Vevő erre irányuló kérését. 


Fizetési információk, lehetőségek

A Webáruházban banki előreutalásos, bankkártyás vagy utánvétes fizetésre van lehetőség, mely lehtőségek közül a Vevő a megrendelési folyamat során választhat. A házhozszállítás díja a választott fizetési módtól is függ, a díj a megrendelési folyamatban a Vevő számára feltüntetésre kerül.A vásárlási utalványokat és a nyereményből származó beépített kedvezményeket csak az utánvétes fizetési mód választásával lehet felhasználni.  Fizetés előre utalássalAz előre utalásos fizetési mód technikai okok miatt csak abban az esetben választható, ha a Vevő a saját nevére szóló számlaszámról tud utalni! Kérjük választásakor ezt vegye figyelembe.Ha a Vevő a banki előre utalásos fizetési módot választja, akkor az OTTO a megrendelést visszaigazoló email-ben megadja az átutaláshoz szükséges információkat. A Vevő ezután elutalja a visszaigazoló email-ben rögzített fizetendő összeget (megrendelt termékek értéke + szállítási díj) az OTTO bankszámlájára és amint ez megérkezik, a rendelés aktív státuszba kerül (erről a Vevő külön értesítést kap email útján). Ezt követően az OTTO eljuttatja a Vevőhöz a csomagot. Az OTTO által vállalt szállítási határidő a fizetendő összegnek az OTTO bankszámláján történő jóváírásától számítódik.  Kérjük, hogy az átutalással feltétlenül várja meg a megrendelés visszaigazolását, és figyelmesen töltse ki az utalás közlemény rovatát a visszaigazoló e-mailben leírtak alapján!  A csomagolási és szállítási költség előre utalás esetén: 990,00 Ft. Fizetés bankkártyávalA Webáruházban a Vevő online, Visa vagy Mastercard bankkártyával is fizethet. Ennek a fizetési módnak az igénybe vételéhez a megrendelési folyamat során a „bankkártya” lehetőséget kell választani, majd a Vevő a pénztárból átirányításra kerül a pénzügyi művelet feldolgozását végző EOS Payment oldalára ahol a fizetés történik, melynek során a bankkártyát kibocsátó társaság, a kártyaszám és az érvényesség dátuma mellett a bankkártya ellenőrző kódjának megadása szükséges. Az ellenőrző kód a bankkártya hátoldalán található 3 jegyű szám, amely az internetes fizetés biztonságosságát szolgálja. A legmodernebb kódolási technikák, mint pl. a Secure Socket Layer (SSL) és a 3D-Secure-eljárás az interneten is a lehető legnagyobb biztonságot kínálják a fizetésre.  A bankkártyás vásárlási lehetőség a teljes OTTO kínálatra vonatkozik. Az OTTO a fizetendő összeggel csak az áru kiszállításakor terheli meg a Vevő által használt bankkártyát, azonban az összeg már a megrendeléskor zárolásra kerül. Bankkártyás fizetés esetén a szállítási költség: 990,00 Ft Banki előreutalásos illetve bankkártyás fizetési mód választása esetén a tartósan fennmaradó készlethiány miatt kifogyott termékek rendelési értékét, illetve az esetlegesen visszaküldött termékek értékét a Vevő által a fizetéshez használt bankszámlára lehetőség szerint a legrövidebb időn belül jóváírjuk (az elállási jogról szóló rendelkezések figyelembe vételével). A bankkártyás és a banki előre utalással történő fizetés választása esetén a leadott rendelésekben az OTTÓ utólag nem tud módosítani!  Fizetés utánvéttelHa a Vevő az utánvétes fizetési módot választja, akkor az OTTO a csomagot utánvétes ajánlott küldeményként küldi el a Vevő által megadott címe. A Vevő a csomag átvételekor fizeti ki a fizetendő összeget (megrendelt termékek értéke + szállítási díj) a futárnak. A csomagolási és szállítási költség utánvétes fizetési mód választásánál 1190 Ft. Csere- és visszavásárlási lehetőség, elállási jog

Az OTTO-tól nyugodtan rendelhet! Cégünk minden termékére teljes körű csere - és visszavásárlási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:  Elállási jogAmennyiben az OTTO által küldött termék nem nyerné el a Vevő tetszését vagy bármely más okból így dönt, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevőnek a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha a Vevő elállási jogával élni kíván köteles az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni az OTTO-hoz email üzenetben a rendeles@otto.hu email címre, vagy postai úton az Otto Central Europe Kft. Budapest 1320. postafiók címre.  Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő Vevők által gyakorolható, tehát azon személyek által, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természtes személyek. Gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog a vonatkozó jogszabályok alapján nem illeti meg. Ha a Vevő eláll a vásárlási szándékától (a szerződéstől), az OTTO haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az OTTO által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.) A visszatérítést az OTTO mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. Az OTTO utánvétes rendelés esetén postai úton – a Vevő megrendelésében rögzített névre és címre – küldi vissza a visszafizetendő összeget, bankkártyás fizetés esetén arra a bankszámlára utalja vissza, amelyről kifizetésre került a termék. Előre utalásos fizetés esetén pedig az OTTO kizárólag csak arra a bankszámlaszámra tudja visszautalni az összeget, amely számláról a Vevő legelőször teljesített fizetést a Webáruházban.  A Vevő köteles az OTTO számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.A Vevő köteles az árut normál belföldi csomagként, saját költségén visszajuttatni az alábbi címre: OTTO Central Europe Kft, 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. (utánvétes, illetve portós csomagot az OTTOnak nem áll módjában átvenni).A Vevő lehetőség szerint a terméket a címkével ellátott eredeti csomagolással juttassa vissza az OTTO részére, azon jelölve a visszaküldés okát, hogy ezzel is meggyorsítsa a visszavételezés folyamatát. A könnyebb visszaküldés érdekében  a számlán mellékelt matrica használandó. A visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt, kivéve a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot (mint például: felpróbálás, a termék átnézése). Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, kárért és költségért – tehát amennyiben a visszaküldött áru megrongált vagy olyan használat nyomait fedezni fel rajta, mely az általános elvárhatóság határán túl van – a Vevő felel. Ebben az esetben az OTTO a Vevőre háríthatja a rongálásból vagy az áru használatából eredő értékcsökkenést, kárt és költséget, mely összeg a Vevőnek visszafizetendő összegből levonható.  Amennyiben a Vevő rendelési összeghez kötött kedvezményt vesz igénybe, a termék visszaküldésénél annak értékéből a kedvezmény százalékos arányban visszavonásra kerül, tehát a kedvezménnyel csökkentett érték kerül visszatérítésre.

Az esetlegesen bármilyen okból nem megfelelő és visszaküldött termékek árát az áru beérkezését követően14 napon belül minden esetben visszatérítjük. Az áru cseréjére nincs lehetőség. Amennyiben mégis „csere” jellegűmegrendelést (pl. méretproblémák miatt) szeretne eszközölni, akkor a Webáruházban a rendelési folyamat soránaz eredeti számlaszám megadásával megteheti azt. Ebben az esetben új rendelése is az eredetileg kapottkedvezményekkel kerül kiküldésre, de ezt újra ki kell fizetnie.


Szavatosság, jótállás

KellékszavatosságA Vevő az OTTO hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályai szerint közvetlenül az OTTOval szemben.A Vevő a kellékszavatosság érvényesítése körében válsztása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az OTTO számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az OTTO költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az OTTO adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Vevő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő a számla bemutatásával igazolja, hogy a terméket az OTTOtól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. TermékszavatosságA termék (ingó dolog) hibája esetén a Vevő - választása szerint - az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.A gyártó, forgalmazó (OTTO) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.A gyártónak, forgalmazónak (OTTOnak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesítheti. JótállásHibás teljesítés esetén az OTTO a 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet alapján jótállásra köteles a jogszabály 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában.A jótállásból eredő jogait a Vevő a fogyasztási cikk részére történő átadásától kezdődő 1 éves időtartamon belül gyakorolhatja.Az OTTO jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.A jótállási igény a jótállási jeggyel, valamint a csomagban kapott számlával érvényesíthető. A jótállásra vonatkozó részletes információkat az adott termékre vonatkozó jótállási jegy tartalmazza.A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszaatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A vásárlást követő 3 munkanapon belüli meghibásodás miatt felmerülő csereigényt az OTTO a tartós fogyasztási cikk cseréjével teljesíti. A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a Kellékszavatosság és a Termékszavatosság pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. A szavatossági és jótállási igények intézéseAz OTTO a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényekkel kapcsolatban a 19/2014. (IV.19.) NGM rendeletben foglaltak szerint jár el, melynek értelmében az igényről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzítia) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,d) a hiba bejelentésének időpontját,e) a hiba leírását,f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbág) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. Ha az OTTO a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Vevő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.A jegyzőkönyv tájékoztatást tartalmaz arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Vevő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.Ha az OTTO a Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vevőt.A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak. 


Panaszkezelés, jogorvoslat, felügyeleti szervek

Panasszal, szavatossági vagy jótállási igénnyel kapcsolatban az OTTO Vevőszolgálata áll a Vevők rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: Otto Vevőszolgálat1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59., telefon: (06-1) 453-1-453, fax: (06-1) 453-1-454. A Vevő a fenti elérhetőségek egyikén jelentheti be igényét, melyet az OTTO a lehető legrövidebb időn belül elbírál. A Vevő jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy az OTTO székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Békéltető Testülethez, továbbá követelését bírósági úton is érvényesítheti. Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz mint fogyasztóvédelmi hatósághoz. A járási hivatalok elérhetőségeit itt találja.

Online vitarendezés

Az online vásárolt termékkel kapcsolatban felmerült panasza esetén az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformon keresztül kezdeményezheti vitás ügyének bírósági úton kívüli rendezését. Az online vitarendezési platformon az űrlap kitöltésével nyújthatja be panaszát. Az űrlaphoz célszerű csatolni minden dokumentumot, mely panaszát alátámasztja.Vegyes rendelkezések

Az akciós termékeket az OTTO kizárólag interneten vagy telefonon történő megrendelés útján értékesíti, postai úton akciós terméket megrendeli nem lehet. Az OTTO csak a háztartásban általában használatos mennyiségre vonatkozó megrendeléseket teljesíti. A Webáruházban megjelenített valamennyi tartalom (termékleírás, szöveg, kép, grafika stb.) szellemi alkotásnak minősül, így szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jog jogosultja az OTTO. Bármely tartalom engedély nélküli másolása, sokszororítása vagy egyéb módon történő felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül, így az tilos. Az OTTO kizárja a felelősségét a Webáruház használói által kifejtett bármely magatartásért, vagy a Webáruház használata során felmerülő bármely kárért. A Webáruház használója saját magatartásáért teljes mértékben és kizárólagosan felelősséget vállal. Az OTTO és a Vevő között létrejött valamennyi szerződés nyelve a magyar. Az OTTO tagja a Magyar Áruküldők Egyesületének és a Direkt és Interaktív Marketing Szövetségnek így ezek etikai kódexét magára nézve kötelezőnek ismeri el (http://arukuldok.hu/application/files/5414/1311/1452/mae_etikai_kodex.pdf és http://dimsz.hu/index.php?action=kodex). Az OTTO fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései irányadók.

 

Az "értékelés" felhasználási feltételei:


A termékértékelésekkel kapcsolatban az "értékelés" felhasználási feltételei, valamint a Szerződési feltételeink is irányadók.

Ha az értékelését elküldi, Ön vállalja/akként nyilatkozik, hogy:

 • kizárólag saját maga által írt értékelést küld el, ami nem sérti más személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát;
 • az értékelésében írtak vonatkozásában lemond minden szellemi alkotáshoz fűződő, illetve egyéb jogáról;
 • kizárólag olyan értékelést ad, mely személyes tapasztalatán alapul;
 • elmúlt 16 éves;
 • az értékelésben foglaltak nem sértik az "Értékelés" felhasználási feltételeit, a Szerződési feltételeket, valamint természetes és jogi személyek jogait.
   

Nem tehet közzé olyan értékelést:

 • amelyről tudja, hogy hamis, pontatlan vagy félrevezető;
 • amely nyelvezete sértő, trágár vagy diszkriminatív;
 • amely szerzői jogot, szabadalmat, védjegyet, üzleti titkot, személyiségi jogot vagy 3. személynek egyéb jogát sérti;
 • amely jogszabályba ütközik;
 • amely rágalmazó, sértő, gyűlölködő, mást faji vagy vallási hovatartozásában sértő, fenyegető, zaklató;
 • amely más honlapot reklámoz, információt, címet, e-mail címet, telefonszámot vagy egyéb elérhetőséget tartalmaz;
 • amely számítógépes vírust, férget vagy más potenciálisan káros számítógépes programot tartalmaz;
 • amely más, értékelést beküldő személyt kritizál;
 • amely veszélyeztetheti, fenyegetheti vagy sértheti más személy vagy vagyontárgy biztonságát.
   

Az értékelésének közzétételével Ön vállalja, hogy amennyiben az értékelés közzétételére vonatkozó szabályainkat, szerződési feltételeinket vagy a hatályos jogszabályokat megsérti, úgy akár a Otto Central Europe Kft nek, akár más személynek az értékelés közzétételéből eredő bárminemű kárát, követelését, igényét megtéríti, illetőleg kielégíti.

Az értékelésének közzétételével Ön hozzájárul, hogy értékelése az OTTO csoport más vállalatainak oldalain is megjelenhessen.

Otto Central Europe Kft fenntartja magának a jogot, hogy minden elküldött értékelést az általa üzemeltetett honlapon - és egyéb termékismertetőiben - szabadon, korlátozás nélkül felhasználja, ehhez az értékelés elküldésével Ön kifejezetten hozzájárul.

Otto Central Europe Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az elküldött értékelést bármikor, indokolás és értesítés nélkül, saját belátása szerint módosítsa vagy törölje, amennyiben az "értékelés" felhasználási feltételébe, szerződési feltételbe, jogszabályba vagy egyéb iránymutatásba ütközik.

Amennyiben Ön az értékelést elküldi, tudomásul veszi, hogy annak tartalmáért kizárólag, egyszemélyben Ön felelős, az értékelésért és annak tartalmáért a Otto Central Europe Kft. semmilyen (sem jogi, sem anyagi) felelősséget nem vállal.

Feljebb >
X

Köszönjük, hogy elkészítette értékelését!

A következő szöveget rögzítettük:Ön engedélyezi, hogy keresztnevét közzétegyük értékelése mellett.


Az Ön értékelése:


Az Ön értékelése beérkezett rendszerünkbe, feldolgozás után, az elküldéstől számított két héten belül publikálásra kerül honlapunkon.

Folytat